Welke kantopsluiting voor kunstgras?

Een goede gedegen kantopsluiting is voor het leggen van kunstgras erg belangrijk. Dit is een essentieel onderdeel voor het realiseren van een degelijke onderbouw. Wordt het geheel niet goed opgesloten, dan kunnen er na aanleg verzakkingen optreden, daarnaast zullen zich sneller vuilophopingen voordoen onder het kunstgras en zelfs op het kunstgras zal sneller vervuiling optreden.


Soorten materialen kantopsluiting

Een goede omranding kan bestaan uit een verscheidenheid aan materialen, meest voorkomende zaken zijn bestrating, betonbanden, kunststof kantopsluiting, tuinhuisjes, bloembakken e.d. Het voornaamste dat hierbij van belang is, is het volgende;


  • Er dienen geen openingen in de opsluiting voor te komen waar zand tussendoor kan vloeien.
  • Het geheel dient minimaal 5 cm onder de oppervlakte de grond in te zitten. De onderbouw is namelijk minimaal 5 cm diep.
  • De opsluiting moet bestaan uit gedegen materiaal, dat niet afbreekbaar is wanneer het onder de grond zit.  

Kantopsluiting - Kunstgrashuis

 

Speelrand hockeyveld

Hockeyvelden vereisen een andersoortige kantopsluiting. Niet alleen omdat dit kunstgras wat intensiever gebruikt wordt, maar ook omdat menig hockeyveldje thuis met betonnen speelrand gemaakt word. Doordat de betonbanden dieper in de grond gezet worden, blijft er een deel boven de grond over als hockey speelrand. Er kan daarnaast ook gekozen worden voor een verzonken hockeyveld dat lager ligt dan het omringende grondniveau. Via de rand boven, die boven het speelveld uitsteekt kan de bal dan gespeeld worden. In dit geval zou er gekozen kunnen worden voor betonbanden met de afmetingen 6x30x100cm of 8x30x100cm.


Speelrand hockeyveld - Kunstgrashuis