Binnen welk tijdsbestek kunnen wij kunstgras leggen bij u?

Wij kunnen in principe te allen tijde binnen 14 dagen de aanleg van een kunstgrasgazon bij u realiseren tenzij anders aangegeven is. Grotere projecten kunnen ooit meerdere dagen in beslag nemen, waardoor het ooit kan voorkomen dat deze projecten buiten de 14 dagen periode vallen.