Wat is de beste periode voor kunstgras leggen?

Kunstgras leggen kan in principe het gehele jaar door gedaan worden. Er zijn echter wel zaken waar rekening mee gehouden dient te worden bij de aanleg van kunstgras. Elke periode heeft zijn voor- en nadelen, dit kan met zeer uiteenlopende factoren te maken hebben.


Kunstgras leggen in het voorjaar

Het voorjaar is voor veel mensen de meest logische keuze om kunstgras te leggen of voor kunstgras laten leggen. Dit is vaak het geval, omdat dit het moment is dat veel mensen hun tuin weer op orde gaan brengen voor de periode dat ze weer lekker buiten kunnen zitten en van hun tuin genieten. Wanneer men zelf het kunstgras legt is dit inderdaad een goede periode, laat men het leggen dan kan het zijn dat men vanwege de grote drukte vaak een paar weken moet wachten voordat het kunstgras gelegd kan worden. De temperaturen zijn veelal ideaal om kunstgras te leggen, wel kan het ooit in de lente voorkomen dat het nog wel eens regent. Regen heeft nadelige effecten op de aanleg van kunstgras. Allereerst zal het kunstgras bezanden wat problemen opleveren. Wanneer het kunstgras nat is zal het kwartszand namelijk niet goed tussen de vezels door naar de onderlaag zakken, maar het blijft dan kleven aan de vezels en blijft er bovenop liggen. Hierdoor kan het kunstgras in eerste instantie na aanleg grauwer ogen. In een dergelijk geval zou het kwartszand ook ingewaterd kunnen worden, dit is echter geen ideale oplossing. Er bestaat namelijk een grotere kans op ophopingen onder in het kunstgras. Gelijkmatige verdeling is hierbij cruciaal. Voor het kunstgras lijmen hoeft regenval geen nadeel te zijn, wanneer de lijm lichtvochtig wordt zal deze namelijk alleen maar beter hechten, het mag echter niet te hard regenen.


Kunstgras leggen in de zomer

In deze periode kunstgras leggen heeft ook weer voor- en nadelen. Een groot voordeel is het feit dat de mat erg soepel wordt bij hoge temperaturen, plooien trekken er dan goed uit en het kunstgras is eenvoudig te snijden. Kunstgras bestaat namelijk uit kunststof, kunstgras werkt bij hoge temperaturen, vandaar dat het soepel wordt. Ook de vezels gaan beter rechtop staan en zijn erg zacht in deze periode. Nadelen van het warme weer zijn dat het kunstgras warm aan kan voelen afhankelijk van het type kunstgras. In dit jaargetijde zal de grond wat droger zijn, dit is meestal een voordeel, enkel bij het afgraven van de ondergrond kan dit ooit ook een nadeel zijn, met name bij stevige kleigrond.


Kunstgras leggen in het najaar

In de najaar periode kan gerust kunstgras gelegd worden. Vaak is er wel wat meer sprake van wind en regen. Dit maakt de aanleg soms wel iets tijdrovender. De wind kan er namelijk voor zorgen dat het onderdoek niet goed op zijn plek blijft liggen. Wanneer het onderdoek niet goed ligt kunnen er plooien in het kunstgras ontstaan, het is dus erg belangrijk dat dit netjes op zijn plek ligt over de gehele oppervlakte. Regen zal in de herfst wat vaker voorkomen, zoals eerder besproken hoeft lichte regenval hoeft geen groot probleem te zijn, zware regenval kan echter wel problemen opleveren. De onderbouw dient geen modderpoel te worden en het mag niet te hard regenen tijdens het verlijmen van kunstgras. De lijm zal dan op den duur niet meer goed hechten. Met het bezanden geldt nog altijd; het beste kunt u bezanden bij droog weer.

  Kunstgras regen


Kunstgras leggen in de winter

Veel mensen denken dat er geen kunstgras in de winter gelegd kan worden. Gelukkig kan dit wel gewoon, er dient net zoals bij de andere jaargetijden alleen rekening gehouden te worden met bepaalde factoren. Regenval en wind kunnen meer voorkomen, dus let ook hierbij op met het plaatsen van het onderdoek en het kunstgras bezanden. Met lagere temperaturen kan het kunstgras ook ooit wat stugger zijn wat het wat lastiger maakt om plooien weg te krijgen, nog een gevolg van de stugheid van het kunstgras is dat men soms ziet dat de uiteinden langs de rand wat omhoog gekruld blijven staan. Dit komt doordat het kunstgras op een rol gezeten heeft en de neiging heeft deze vorm te behouden. Dit is echter niets om u zorgen over te maken, wanneer de temparturen stijgen zal dit namelijk alsnog netjes zakken en zal het kunstgras zich verder zetten. De kunstgraslijm is werkzaam bij temperaturen van 5 graden Celsius of hoger. Dit kan echter nog wat opgerekt worden door de lijm warm te leggen alvorens het gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij een verwarming. Wat wel de aanleg van kunstgras in de winter kan tegenwerken is vorst in de grond, wanneer de grond bevroren is kan het geheel namelijk niet afgegraven worden.


Kunstgras in de winter - Kunstgrashuis 


Zoals duidelijk mag zijn kan er in elke periode van het jaar kunstgras gelegd worden, elke periode heeft namelijk zo zijn voor- en nadelen. Deze dienen tegen elkaar afgewogen te worden alvorens er gestart wordt met de werkzaamheden.