Welke voorbereidingen moet ik treffen?

 Wanneer wij nieuw kunstgras bij u komen aanleggen staat een goede communicatie centraal. Het is dus raadzaam om voor aanvang van de werkzaamheden nogmaals goed met onze kunstgrasleggers te bespreken wat de wensen en aandachtspunten zijn. Ook zou u de contouren van het te leggen kunstgras kunnen markeren.


Afmetingen van het kunstgras

In de offerte is uitgegaan van een bepaalde oppervlakte die door uzelf doorgegeven of door ons opgenomen is. We gaan bij aanleg uit van deze oppervlakte en nemen enkel deze hoeveelheid kunstgras met ons mee. Wilt u na planning van de werkzaamheden nog zaken/afmetingen wijzigen, overleg dit dan altijd ruim voor aanvang van de werkzaamheden met ons. Dan kunnen wij bekijken of wijzigingen nog mogelijk zijn en wat de aangepaste prijs wordt. Het kunstgras wordt namelijk altijd vooraf op maat klaar gelegd om mee te nemen naar het project.


Kabels en leidingen

Geef voor aanvang van de (graaf)werkzaamheden goed bij onze mensen aan waar eventuele leidingen en kabels zich bevinden. Ook de diepte waarop ze liggen is van belang.


Voorbereidingen ondergrond

Wanneer we tijdens de werkzaamheden ook uw oude gazon verwijderen, dan is het belangrijk dat dit vooraf op kortste stand gemaaid is door u. Als het gras te lang is kunnen onze snijmachines niet onder het gras snijden.

Brengt u zelf nog grond of materiaal voor de onderbouw aan. Dan is het raadzaam om dit vooraf goed te verdichten en aan te wateren.


Toegang en parkeerruimte

We zullen naar u toe komen met een voertuigcombinatie van 13 meter lengte. Deze combinatie bestaat uit een bus met open laadbak en een aanhanger welke niet los gekoppeld kunnen worden wanneer deze beladen zijn. De voertuigcombinatie moet binnen 25 meter loopafstand van de werkplek geparkeerd kunnen worden. Bij drukke straten raden we aan vooraf een parkeerruimte van minimaal 13 meter lengte af te zetten. Geef daarnaast ook aan als er sprake is van obstakels zoals trappen of hoge drempels en een doorgang die smaller dan 80 cm breed is.


Watervoorziening

Om de bedding beter te kunnen verdichten bewateren wij deze lichtelijk. Het is dus fijn als er een buitenkraantje met tuinslang aanwezig is om de bedding voor het trillen te kunnen bewateren.


Harde ondergrond

Een harde grond is lastig te verwijderen. Vaak is dit het geval in de drogere perioden van het jaar. Bewater deze ondergrond de dag voor aanvang van de werkzaamheden, zodat deze wat in kan weken en beter te verwijderen is. Geef ook vooraf bij ons aan als de ondergrond erg hard is.

  

Tijdelijk niet betreden

Blijf na aanleg van het kunstgras minimaal 2 dagen van het kunstgras, zodat de lijm en bedding wat uit kunnen harden.


U vindt verdere tips omtrent het kunstgras in onze kennisbank.