Gras verwijderen

In 90% van de gevallen vervangt kunstgras het oude gazon. Natuurlijk dient dan het oude gras wel verwijderd te worden. Dit wordt veelal gedaan met behulp van een snijmachine. Dit is een machine die het gras in stroken lossnijdt van de ondergrond. Het voordeel van zo’n machine is het feit dat de diepte ingesteld kan worden en er nooit teveel grond van de oppervlakte afgehaald zal worden.


De snijmachines hebben een relatief laag gewicht en hebben dezelfde breedte als een kruiwagen, deze machines kunnen daarom ook in slecht toegankelijke tuinen ingezet worden. Het oude gras wordt veelal met behulp van een riek verwijderd, dit brengt het voordeel met zich mee dat gemakkelijk de grond gescheiden blijft van het oude gras.Belangrijke tips voorafgaande aan gebruik snijmachine


Alvorens een snijmachine ingezet kan worden dient het te verwijderen gras op de laagste stand gemaaid te zijn, dus zo kort mogelijk. Wanneer het gras namelijk te lang is kan een snijmachine niet meer ingezet worden, omdat in een dergelijk geval de messen niet onder de zoden kunnen snijden.


Staptegels vormen echter wel een obstakel voor het gebruik van een snijmachine. Daarom dienen deze vooraf verwijderd te worden. Het is dus van belang dat men aangeeft wanneer er staptegels in liggen, die nadien ook teruggeplaatst dienen te worden.